Sodelovali smo na sejmih

Tudi v letu 2021 smo se udeležili mednarodnega obrtnega sejma v Celju. MOS je največji poslovno sejemski dogodek v Sloveniji. Letošnji sejem je bil že triinpetdeseti (53) in je, tako kot v vsej svoji pol stoletni tradiciji, prikazal veliko novega in zanimivega, predstavljene so bile mnoge inovacije, sklenjeni novi posli. V samo zadnjem desetletju je MOS sprejel več kot 1,5 milijona obiskovalcev ter gostil več kot 15.000 razstavljavcev iz 40 držav. In mi smo del te zgodbe že 17 let.

Obisk mladih v podjetju Vigal

Območna obrtno podjetniška zbornica Ajdovščina in Razvojna agencija ROD sta že 7 leto zapored organizirali promocijo tehničnih poklicev. Iniciativi so se pridružili tudi učenci 8. razreda Osnovne šole Danila Lokarja iz Ajdovščine. Namen promocije tehničnih poklicev je približati jih učencem, ki se odločajo o svoji nadaljnji poti. Izbira smeri šolanja ob zaključku osnovne šole namreč ni lahka. Velika večina učencev se odloča za gimnazijske in druge družboslovne programe. Na trgu dela pa se to kaže v pomanjkanju tehničnih kadrov in presežku kadrov z družboslovno izobrazbo.

Intervju z direktorjem v Obrtnik podjetnik januar 2018

..."Ervin Stopar, direktor podjetja Vzmeti Vigal, d. o. o., je pojasnil, da se je s kovinarstvom začel ukvarjati njegov oče, in sicer že pred štiridesetimi leti: »Name je prenesel vse znanje, učil me je posla in mi hkrati omogočil, da sem si pridobil še kako zelo pomembne izkušnje. Štirideset let obrti ni majhna doba in v vsem tem času poslovanja lahko trdim, da je zanimanje za kovinarsko dejavnost upadlo.

O prvih 25 letih podjetja Vigal v Obrtniku

Kovinarstvo je ena najmočnejših dejavnosti na območju ajdovske območne obrtne zbornice. Med najuspešnejšimi sta obrtnika Jožef Stopar in njegov sin Ervin oziroma njuno podjetje Vzmeti Vigal. Leta 2003 so se preselili v novo proizvodno dvorano, leta 2005 pa pridobili certifikat ISO 9001:2000, te dni se pripravljajo na prodajo svojih izdelkov avtomobilski industriji.